Thị trường tài chính chao đảo sau khi đồng bảng Anh trượt dốc không phanh