Thị trường nóng trở lại, dân Việt chi 2,91 tỉ USD để mua xe nhập

Trong 11 tháng, đã có 135.230 xe nhập được đưa về nước với trị giá 2,91 tỉ USD. Ảnh TN.
Trong 11 tháng, đã có 135.230 xe nhập được đưa về nước với trị giá 2,91 tỉ USD. Ảnh TN.
Trong 11 tháng, đã có 135.230 xe nhập được đưa về nước với trị giá 2,91 tỉ USD. Ảnh TN.
Lên top