Thị trường nhà ở: Giao dịch tăng, nhà tầm trung đắt khách!