Thị trường kinh tế số Việt Nam hàng trăm tỉ USD trở thành “chiến địa” nóng

Dịch vụ shipper bùng nổ là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế số phát triển. Ảnh: Ngọc Lê.
Dịch vụ shipper bùng nổ là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế số phát triển. Ảnh: Ngọc Lê.
Dịch vụ shipper bùng nổ là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế số phát triển. Ảnh: Ngọc Lê.
Lên top