Thị trường khách đường bộ Trung Quốc về tay DN ngoại tỉnh: Thu ngàn tỉ, nộp bao nhiêu thì nộp!

Thị trường khách đường bộ Trung Quốc vốn đã thất thu thuế nay càng thất thu nặng do hiện hoàn toàn thuộc về các Cty ngoại tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thị trường khách đường bộ Trung Quốc vốn đã thất thu thuế nay càng thất thu nặng do hiện hoàn toàn thuộc về các Cty ngoại tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hùng