Thị trường khách đường bộ Trung Quốc: Sạch bóng doanh nghiệp Quảng Ninh

Khách đường bộ Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khách đường bộ Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng