Thị trường hải sản 4 tỉnh miền Trung: Ảm đạm vì dân chưa tin