Thị trường đổi tiền lẻ đi lễ đầu xuân: Phí cao vẫn hút khách

Dịch vụ đổi tiền lẻ trước của chùa Phúc Khánh, Hà Nội. Ảnh: Đ.T
Dịch vụ đổi tiền lẻ trước của chùa Phúc Khánh, Hà Nội. Ảnh: Đ.T
Dịch vụ đổi tiền lẻ trước của chùa Phúc Khánh, Hà Nội. Ảnh: Đ.T
Lên top