Thị trường đạt mốc nghìn điểm, tỉ phú lại mất tiền tỉ

Thị trường đạt mốc 1000 điểm nhưng một số cổ phiếu của các tỉ phú lại giảm giá
Thị trường đạt mốc 1000 điểm nhưng một số cổ phiếu của các tỉ phú lại giảm giá
Thị trường đạt mốc 1000 điểm nhưng một số cổ phiếu của các tỉ phú lại giảm giá
Lên top