Thị trường chứng khoán: Tâm lý hoảng loạn bao trùm, lực bán tháo tăng mạnh