Thị trường chứng khoán khốc liệt tới phút chót, khối ngoại bán tháo