Thị trường bánh Trung thu bắt đầu vào vụ: Bánh bình dân đắt khách

Mới đầu vụ nên thị trường bánh trung thu chưa thật nhộn nhịp. Tại hiệu bánh trung thu Bảo Phương chưa xuất hiện cảnh rồng rắn xếp hàng. Ảnh: Vũ Long (chụp chiều 23.8)
Mới đầu vụ nên thị trường bánh trung thu chưa thật nhộn nhịp. Tại hiệu bánh trung thu Bảo Phương chưa xuất hiện cảnh rồng rắn xếp hàng. Ảnh: Vũ Long (chụp chiều 23.8)
Mới đầu vụ nên thị trường bánh trung thu chưa thật nhộn nhịp. Tại hiệu bánh trung thu Bảo Phương chưa xuất hiện cảnh rồng rắn xếp hàng. Ảnh: Vũ Long (chụp chiều 23.8)
Lên top