Thị trường 24h: Hà Nội sắp có 2 siêu đô thị cho 170.000 người; CEO Audi bị bắt