Thi thiết kế sân bay Long Thành: Chọn 1 đề xuất, trao... 3 giải Nhất