Thi sáng tác dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai

Cuộc thi sáng tác làn điệu dân ca về phòng chống thiên tai là cách tuyên truyền mới. Ảnh minh họa: Lê Phi Long
Cuộc thi sáng tác làn điệu dân ca về phòng chống thiên tai là cách tuyên truyền mới. Ảnh minh họa: Lê Phi Long
Cuộc thi sáng tác làn điệu dân ca về phòng chống thiên tai là cách tuyên truyền mới. Ảnh minh họa: Lê Phi Long
Lên top