Thí điểm Mobile Money: Vẫn chưa có mốc cụ thể

Chưa có mốc cụ thể triển khai thí điểm Mobile Money. Ảnh minh họa
Chưa có mốc cụ thể triển khai thí điểm Mobile Money. Ảnh minh họa
Chưa có mốc cụ thể triển khai thí điểm Mobile Money. Ảnh minh họa
Lên top