Thí điểm Mobile Money: Cần quản lý được nguồn tiền tại các nhà mạng

Sẽ triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money trong tháng 6.2020 (ảnh minh họa). 
Nguồn: Viettel
Sẽ triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money trong tháng 6.2020 (ảnh minh họa). Nguồn: Viettel
Sẽ triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money trong tháng 6.2020 (ảnh minh họa). Nguồn: Viettel
Lên top