Thí điểm không thu phí thủ công tại cao tốc có hợp lý?

Thí điểm không thu phí thủ công tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Vidifi
Thí điểm không thu phí thủ công tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Vidifi
Thí điểm không thu phí thủ công tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Vidifi
Lên top