Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 98.700 tấn đường

Lượng đường (mã HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 98.700 tấn. (Ảnh minh họa)
Lượng đường (mã HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 98.700 tấn. (Ảnh minh họa)
Lượng đường (mã HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 98.700 tấn. (Ảnh minh họa)
Lên top