Thí điểm áp dụng cấp thị thực điện tử e-visa từ ngày 1.1.2017