Thép Hòa Phát Dung Quất xin nhận chìm hơn 15 triệu m3 vật chất xuống biển