Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thép Gia Sàng từng bị kiện ra tòa, giờ ra sao?

Nhà máy thép Gia Sàng với công nghệ lạc hậu và bị mất cắp quá nhiều không thể khôi phục mà phải thay công nghệ mới.
Nhà máy thép Gia Sàng với công nghệ lạc hậu và bị mất cắp quá nhiều không thể khôi phục mà phải thay công nghệ mới.