Theo chân Vietnam Airlines, Nasco tung 8,3 triệu cổ phiếu lên sàn