Thêm vụ doanh nghiệp kiện doanh nghiệp: Vì sao VieON kiện MoMo?

VieON nói về lí do chấm dứt hợp đồng do phía MoMo đưa ra. Ảnh: Chí Hiếu.
VieON nói về lí do chấm dứt hợp đồng do phía MoMo đưa ra. Ảnh: Chí Hiếu.
VieON nói về lí do chấm dứt hợp đồng do phía MoMo đưa ra. Ảnh: Chí Hiếu.
Lên top