Thêm thông tin về tân Chủ tịch LienVietPostBank thay ông Nguyễn Đình Thắng

Ông Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: LVB
Ông Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: LVB
Ông Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: LVB
Lên top