Thêm nhiều ưu đãi cho thợ lò

Năm 2019 là TKV tiếp tục đề cao việc áp dụng trả lương cho người lao động theo phương pháp lũy tiến.
Năm 2019 là TKV tiếp tục đề cao việc áp dụng trả lương cho người lao động theo phương pháp lũy tiến.
Năm 2019 là TKV tiếp tục đề cao việc áp dụng trả lương cho người lao động theo phương pháp lũy tiến.
Lên top