Hồi tố gần 5.000 tỉ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp:

Thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19

Doanh nghiệp sắp được hoàn gần 5.000 tỉ thuế giao dịch liên kết. Ảnh Hải Nguyễn
Doanh nghiệp sắp được hoàn gần 5.000 tỉ thuế giao dịch liên kết. Ảnh Hải Nguyễn
Doanh nghiệp sắp được hoàn gần 5.000 tỉ thuế giao dịch liên kết. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top