Thêm một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 0,5 tỉ USD vào Quảng Ninh

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam. Ảnh: Đỗ Phương
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam. Ảnh: Đỗ Phương
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam. Ảnh: Đỗ Phương
Lên top