Thêm một hãng taxi truyền thống "tung chiêu", quyết "chiến đấu" với Uber, Grab

Taxi truyền thống quyết tâm “chiến đấu” với Grab, Uber
Taxi truyền thống quyết tâm “chiến đấu” với Grab, Uber