Thêm một công ty bán hàng đa cấp bị xóa sổ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa