Thêm một cây cầu được xây dựng nhân kỷ niệm 5 năm Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

Madam Thái Hương chúc mừng và trao kỷ niệm chương cho Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt vì những đóng góp trong 5 năm đầu của Quỹ. Ảnh BAB
Madam Thái Hương chúc mừng và trao kỷ niệm chương cho Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt vì những đóng góp trong 5 năm đầu của Quỹ. Ảnh BAB
Madam Thái Hương chúc mừng và trao kỷ niệm chương cho Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt vì những đóng góp trong 5 năm đầu của Quỹ. Ảnh BAB
Lên top