Thêm khu quần thể du lịch nghìn tỉ bên bờ vịnh Bái Tử Long

Dự án Khu du lịch – dịch vụ - đô thị ven biển Quang Hanh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự án Khu du lịch – dịch vụ - đô thị ven biển Quang Hanh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự án Khu du lịch – dịch vụ - đô thị ven biển Quang Hanh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top