Thêm chiêu lừa đảo mới trên mạng chờ chực “thịt” người dùng

Nội dung chat nhằm lừa đảo của đối tượng William. Tuy nhiên sau đó tài khoản này đã bị cấm trên Zalo (account banned). Ảnh: Thế Lâm.
Nội dung chat nhằm lừa đảo của đối tượng William. Tuy nhiên sau đó tài khoản này đã bị cấm trên Zalo (account banned). Ảnh: Thế Lâm.
Nội dung chat nhằm lừa đảo của đối tượng William. Tuy nhiên sau đó tài khoản này đã bị cấm trên Zalo (account banned). Ảnh: Thế Lâm.
Lên top