Thêm các ca ngộ độc, chưa liên lạc được với nhiều khách mua pate Minh Chay

Tiếp tục xảy ra các vụ ngộ độc do ăn phải PateMinh Chay có độc tố nguy hiểm. Ảnh: Mai Thanh
Tiếp tục xảy ra các vụ ngộ độc do ăn phải PateMinh Chay có độc tố nguy hiểm. Ảnh: Mai Thanh
Tiếp tục xảy ra các vụ ngộ độc do ăn phải PateMinh Chay có độc tố nguy hiểm. Ảnh: Mai Thanh
Lên top