Thêm 74 cổ phiếu trên sàn HOSE bị cắt margin

Kết quả kinh doanh thua lỗ kéo dài do ảnh hưởng dịch COVID-19 đang là nguyên nhân khiến nhiều cổ phiếu bị cắt margin. Ảnh: Quang Duy
Kết quả kinh doanh thua lỗ kéo dài do ảnh hưởng dịch COVID-19 đang là nguyên nhân khiến nhiều cổ phiếu bị cắt margin. Ảnh: Quang Duy
Kết quả kinh doanh thua lỗ kéo dài do ảnh hưởng dịch COVID-19 đang là nguyên nhân khiến nhiều cổ phiếu bị cắt margin. Ảnh: Quang Duy
Lên top