Thêm 7 dự án thua lỗ ngàn tỉ, ngành công thương “è cổ” trả nợ