Thêm 6 ngân hàng Việt Nam và Thái Lan sẽ kết nối thanh toán QR Code

Việc kết nối thanh toán QR Code giữa Việt Nam và Thái Lan dự kiến sẽ được mở rộng trong thời gian tới. Ảnh: N.P
Việc kết nối thanh toán QR Code giữa Việt Nam và Thái Lan dự kiến sẽ được mở rộng trong thời gian tới. Ảnh: N.P
Việc kết nối thanh toán QR Code giữa Việt Nam và Thái Lan dự kiến sẽ được mở rộng trong thời gian tới. Ảnh: N.P
Lên top