The Vesta: Đạt danh hiệu Dự án Nhà ở xã hội tốt nhất