Thế khó của nhiều doanh nghiệp nhỏ nếu tẩy chay quảng cáo Facebook

Coca-Cola, một trong nhiều thương hiệu lớn tẩy chay quảng cáo một tháng trên Facebook. Ảnh: Getty.
Coca-Cola, một trong nhiều thương hiệu lớn tẩy chay quảng cáo một tháng trên Facebook. Ảnh: Getty.
Coca-Cola, một trong nhiều thương hiệu lớn tẩy chay quảng cáo một tháng trên Facebook. Ảnh: Getty.
Lên top