Thế hệ tỉ phú công nghệ mới tại Việt Nam: Bao giờ?

VNG - kì lân công nghệ đầu tiên tại Việt Nam, nhưng tới thời điểm này chưa sản sinh ra tỉ phú công nghệ. Ảnh: TL.
VNG - kì lân công nghệ đầu tiên tại Việt Nam, nhưng tới thời điểm này chưa sản sinh ra tỉ phú công nghệ. Ảnh: TL.
VNG - kì lân công nghệ đầu tiên tại Việt Nam, nhưng tới thời điểm này chưa sản sinh ra tỉ phú công nghệ. Ảnh: TL.
Lên top