Thẻ ATM từ vẫn có thể sử dụng bình thường sau ngày 31.12.2021

Thẻ ATM từ vẫn có thể sử dụng sau ngày 31.12.2021. Ảnh: L.D.
Thẻ ATM từ vẫn có thể sử dụng sau ngày 31.12.2021. Ảnh: L.D.
Thẻ ATM từ vẫn có thể sử dụng sau ngày 31.12.2021. Ảnh: L.D.
Lên top