The Asian Banking and Finance tiếp tục vinh danh SHB 3 giải thưởng quốc tế

Với tôn chỉ “Phụng sự từ tâm”, SHB luôn chủ động thích ứng, sẵn sàng đổi mới với mục tiêu tiếp sức cộng đồng vượt qua khó khăn do đại dịch, góp phần cùng cả nước phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo giá trị vững bền. Ảnh: SHB
Với tôn chỉ “Phụng sự từ tâm”, SHB luôn chủ động thích ứng, sẵn sàng đổi mới với mục tiêu tiếp sức cộng đồng vượt qua khó khăn do đại dịch, góp phần cùng cả nước phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo giá trị vững bền. Ảnh: SHB
Với tôn chỉ “Phụng sự từ tâm”, SHB luôn chủ động thích ứng, sẵn sàng đổi mới với mục tiêu tiếp sức cộng đồng vượt qua khó khăn do đại dịch, góp phần cùng cả nước phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo giá trị vững bền. Ảnh: SHB
Lên top