Thay thế khoảng 60 đầu máy, gần 1.000 toa xe hàng, 500 toa xe khách từ 31.12.2022: Sẽ gây khó khăn cho ngành đường sắt

Ngành đường sắt chưa tìm được nguồn vốn để thay thế đầu máy toa xe hết niên hạn. Ảnh Hải Nguyễn
Ngành đường sắt chưa tìm được nguồn vốn để thay thế đầu máy toa xe hết niên hạn. Ảnh Hải Nguyễn
Ngành đường sắt chưa tìm được nguồn vốn để thay thế đầu máy toa xe hết niên hạn. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top