Thay đổi quy định kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu vào EU

Từ sau ngày 21.4.2021, yêu cầu nhập cảnh sẽ không còn dựa trên tỉ lệ phần trăm của các thành phần có nguồn gốc từ động vật mà dựa trên sức khỏe động vật hoặc nguy cơ sức khỏe cộng đồng liên kết với chính các sản phẩm tổng hợp đó. Ảnh minh họa: Vũ Long
Từ sau ngày 21.4.2021, yêu cầu nhập cảnh sẽ không còn dựa trên tỉ lệ phần trăm của các thành phần có nguồn gốc từ động vật mà dựa trên sức khỏe động vật hoặc nguy cơ sức khỏe cộng đồng liên kết với chính các sản phẩm tổng hợp đó. Ảnh minh họa: Vũ Long
Từ sau ngày 21.4.2021, yêu cầu nhập cảnh sẽ không còn dựa trên tỉ lệ phần trăm của các thành phần có nguồn gốc từ động vật mà dựa trên sức khỏe động vật hoặc nguy cơ sức khỏe cộng đồng liên kết với chính các sản phẩm tổng hợp đó. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top