Thay đổi để gỡ nút thắt, thu hút đầu tư logistics tại Việt Nam

Ngành logistics Việt Nam có quá nhiều điểm nghẽn cần gỡ bỏ để phát triển. Ảnh: Vũ Long
Ngành logistics Việt Nam có quá nhiều điểm nghẽn cần gỡ bỏ để phát triển. Ảnh: Vũ Long
Ngành logistics Việt Nam có quá nhiều điểm nghẽn cần gỡ bỏ để phát triển. Ảnh: Vũ Long
Lên top