Thâu đêm sản xuất hàng dệt may xuất đi Mỹ, Châu Âu

Công nhân may chạy đua sản xuất cuối năm. Ảnh: Cường Ngô
Công nhân may chạy đua sản xuất cuối năm. Ảnh: Cường Ngô
Công nhân may chạy đua sản xuất cuối năm. Ảnh: Cường Ngô
Lên top