Thất vọng vì không mua được "gạo ngon nhất thế giới" ST25

Anh hùng lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua và "đứa con tinh thần": Gạo ST25. Ảnh: Hữu Đức
Anh hùng lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua và "đứa con tinh thần": Gạo ST25. Ảnh: Hữu Đức
Anh hùng lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua và "đứa con tinh thần": Gạo ST25. Ảnh: Hữu Đức
Lên top