Thất thu thuế ở các điểm bán hàng tour "0 đồng": Cơ quan chức năng có nắm được doanh thu thực sự?

Điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại chợ Vườn Đào (Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) vừa bị đóng cửa do hàng hóa không có tem nguồn gốc.
Ảnh: N.H
Điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại chợ Vườn Đào (Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) vừa bị đóng cửa do hàng hóa không có tem nguồn gốc. Ảnh: N.H
Điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại chợ Vườn Đào (Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) vừa bị đóng cửa do hàng hóa không có tem nguồn gốc. Ảnh: N.H
Lên top