Thấp thỏm vì có thể không còn Facebook, Google...

Những điều kiện mới trong Dự thảo Luật An ninh mạng có thể khiến các doanh nghiệp nước ngoài khó tiếp cận thị trường Việt Nam. Ảnh: minh họa.
Những điều kiện mới trong Dự thảo Luật An ninh mạng có thể khiến các doanh nghiệp nước ngoài khó tiếp cận thị trường Việt Nam. Ảnh: minh họa.