Thao túng cổ phiếu CTP, một cá nhân bị phạt hơn nửa tỉ đồng

UBCK Nhà nước vừa phạt nặng 1 cá nhân thao túng cổ phiếu CTP.
Ảnh minh họa: HL.
UBCK Nhà nước vừa phạt nặng 1 cá nhân thao túng cổ phiếu CTP. Ảnh minh họa: HL.
UBCK Nhà nước vừa phạt nặng 1 cá nhân thao túng cổ phiếu CTP. Ảnh minh họa: HL.
Lên top